WebElect Uw digitaal Stembureau WebElect


 
 
Digitaal stemmen. Welkom bij WebElect Enquête invullen.

Code :

 NL  -  EN  -  DU  -  FR

 P.C.  -  Tablet  -  Phone


Code :
  Met WebElect zijn inmiddels 800.000 stemmen uitgebracht.  

Welkom op de website van WebElect.
Neemt u even de tijd om onze site te verkennen.
U kunt op onze site stemmen voor een verkiezing (boven links tussen de rode kaders) of deelnemen aan een enquête. (boven rechts tussen de grijze kaders).
Hieronder vindt u demonstraties in verschillende talen van ons digitaal stembureau.
Daarna tref u onze gegevens, zodat u contact met ons kunt opnemen.
Daaronder bevinden zich een aantal knoppen naar subpagina's met een Procesbeschrijving voor onze internetverkiezingen
(een must voor elke toekomstige klant), WebElect Productinformatie, onze Klanten en de Meningen van een aantal klanten.
Vervolgens wordt de nieuwe enquêtefunctie van WebElect geintroduceerd en treft u een knop naar een DemoEnquête. Onderaan deze pagina zijn de beheerfuncties van WebElect ondergebracht.

WebElect gecertificeerd!.

Duijnborgh Audit verstrekt ISAE3402 verklaring Type 1 aan WebElect.
Op 29 april 2013 reikte Frank Kossen van Duijnborgh Audit dit certificaat uit aan Rudolf Sloof van WebElect.
Hieraan was een audit voorafgegaan waarin de volgende vragen centraal stonden:
* Kan een klant van WebElect erop vertrouwen dat de uitslag van een verkiezing juist is en dat deze op een integere wijze tot stand is gekomen?
* Zijn de door de klant verstrekte (soms privacy gevoelige) gegevens, waarmee de verkiezing georganiseerd wordt, bij WebElect in goede handen?
Na de audit kon op beide vragen een positief antwoord worden gegeven en kon de ISAE3402 verklaring Type 1 aan WebElect worden uitgereikt.
Onderdeel van de audit was een risicoanalyse, met de conclusie dat de maatregelen op het gebied van beveiliging en continuïteit een positief antwoord op de beide vragen mogelijk maakte.


Demonstraties.

Hieronder vindt u demonstraties van WebElect in 4 talen. Tijdens deze demo krijgt u een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord aangereikt.
Daarmee gaat u stemmen voor enkele gefingeerde verkiezingen. U krijgt hierdoor een goede indruk van het stemproces en u leert de mogelijkheden van onze digitale stembiljetten kennen.
De biljetten kunnen op verschillende manieren worden ingericht, waarbij voor ons de integriteit van het stembiljet voorop staat.
Het plaatsen van een afbeelding, een slogan of een uitgebreid stukje tekst behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Demonstratie WebElect. Demonstratie Engels Demonstratie Duits. Demonstratie Frans.


Contact Informatie.
Met behulp van onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Telefoonnummer: 0182-347004.
Rudolf Sloof, manager. Adres : Veldzoom 57, 2821 ZD Stolwijk. Martijn Brands, accountmanager
Telefoon : 06-53875047. E-mail : info@webelect.nl. Telefoon : 06-39129224


Informatie.

Hieronder vindt u de knoppen naar de subpagina's van onze site. De knop Procesbeschrijving geeft u toegang tot een pagina waarin de organisatie van een internetverkiezing door WebElect uitgebreid wordt beschreven.
Als u dit document aandachtig doorleest, dan weet u precies wat u van ons kunt verwachten als wij uw verkiezing mogen organiseren. Omdat wij als verlengstuk van uw verkiezingscommissie zullen optreden maken we ook duidelijk wat wij van u verwachten.
De knop Productinformatie brengt u op een pagina waarin u inhoudelijke informatie over het verkiezingsprogramma aantreft. Hier worden de functies van het programma beschreven, zowel voor de verkiezingscommissie als voor de kiesgerechtigden.
De knop Klanten toont u onze trots: De tevreden klantenkring die we in ruim 10 jaar hebben opgebouwd.
Veel van onze klanten gaven na afloop van een verkiezing ongevaagd hun mening over hun samenwerking met WebElect. Een aantal van deze meningen geven we weer via de knop Meningen.

Procesbeschrijving Productinformatie Klanten Meningen.


Enquêtefunctie van WebElect.

Aan WebElect is onlangs een enquêtefunctie toegevoegd. Bij een verkiezing is de keuze voor voor de kiezer beperkt tot het aanvinken
van één of meer kandidaten van zijn keuze. Bij een enquête zijn veel meer soorten vragen en de daarbij behorende antwoorden mogelijk.
De knop hieronder geeft u toegang tot een korte DemoEnquête met 8 vragen, waarmee u een uitstekend beeld krijgt van deze nieuwe functie.
De enquête functie werd de afgelopen jaren al verschillende keren ingezet en is dus een inmiddels beproefd gereedschap.
Uiteraard is de uitslag van een enquête direct beschikbaar.

DemoEnquête


FLEX-AS partner van WebElect.

WebElect heeft samenwerking afgesproken met FLEX-AS.

FLEX-AS heeft een frisse kijk op medezeggenschap. Als ambtelijk secretaris bieden zij advies en ondersteuning bij medezeggenschapsvraagstukken en -trajecten. Denk daarbij onder andere aan een verkiezingstraject.

De visie van FLEX-AS is dat medezeggenschap gemakkelijk, oplossingsgericht, digitaal en kostenbesparend kan.
Ze denken en werken oplossingsgericht met u mee. Vakkundig, onafhankelijk en snel.

De ambtelijk secretarissen van FLEX-AS hebben de afgelopen jaren vele organisaties ondersteund en geadviseerd, mede in verkiezingstrajecten. Het gaat daarbij om de organisatie vóór, tijdens en ná de (digitale) verkiezingen. Daarnaast putten we kennis uit een groot samenwerkingsnetwerk. Door deze wijze van samenwerken heeft de klant van FLEX-AS de juiste vakkennis in huis op het moment dat hij het nodig heeft.


Beheer.

Hieronder vindt u de knoppen naar de beheerfuncties van onze site. Deze zijn bestemd voor ons en de verkiezingscommissies, waarmee we samenwerken.

Beheer Codes Checklist Klanten.

   
   
   
   

 


© Copyright 1998-2014 WebElect.